INFO


ATOMIC  VISION  is a small underground label and distribution created with aim to support true and unique bands from the present or great forgotten acts from the past. AV supports mainly tape and vinyl releases, but we don 't refuse any other (physical) formats in the future. We are open to trades, cooperations and any other mutual help. 

FUCK TRENDS, RELIGION SHIT and  RIP OFF SCUM ! 
RAW, CRUDE, FILTHY MUSIC ONLY.
---

ATOMIC  VISION je malé podzemné vydavateľstvo a distribúcia vytvorená s cieľom podporiť súčasné unikátne kapely, alebo oživiť zabudnutú hudbu minulosti. AV podporuje hlavne kazetové a vinylové vydania, ale neobmedzujeme sa odmietaním ostatných fyzických hudobných formátov. Sme otvorení výmenám, kooperáciám a inej vzájomnej pomoci. 

LEN BRUTÁLNA, SUROVÁ A ŠPINAVÁ MUZIKA.